Đăng vào Chủ nhật, ngày 15/05/2022 21:17
Thông báo: Phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

👉 Từ ngày 21/5/2022, Công an thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho người dân trên địa bàn thành phố tại địa điểm số 14, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên.

👉 Đối với xe ô tô: Công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn tiếp tục đến Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Thái Nguyên để đăng ký, cấp biển số.


Công an thành phố Thái Nguyên thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và Nhân dân biết để liên hệ công tác, đăng ký xe theo quy định./.

Công Minh
(Công an thành phố Thái Nguyên, conganthanhphothainguyen.vn)