Đăng vào Thứ sáu, ngày 16/07/2021 13:57
Công an phường Tân Thịnh thông báo thời gian làm Căn cước công dân gắn chip điện tử trên địa bàn phường ngày 18/7/2021

Ngày 18/7/2021, Công an phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên phối hợp với Công an thành phố thu nhận làm Căn cước công dân cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa làm căn cước công dân có hộ khẩu thường trú tại phường Tân Thịnh.

- Thời gian: bắt đầu từ 7 giờ ngày 18/7/2021 ( Chủ nhật).

- Địa điểm: tại nhà văn hóa tổ 5 phường Tân Thịnh (gần Công an phường).

Đây là lần phối hợp cuối cùng với Công an thành phố thu nhận căn cước công dân trên địa bàn phường. Đề nghị công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được thu nhận làm CCCD đến địa điểm trên để làm.

Công an phường Tân Thịnh trân trọng thông báo.

Công Minh
(Công an thành phố Thái Nguyên; conganthanhphothainguyen.vn)