Đăng vào Thứ tư, ngày 17/01/2018 16:40
CATPTN: Thông tin các đối tượng truy nã do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên ra lệnh.
(CATP) Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Nguyên ra các quyết định truy nã các đối tượng phạm tội bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT thông báo đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân ai phát hiện các đối tượng trên báo về cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Nguyên qua số điện thoại 02083 751 424 hoặc tố giác vào hòm thư tố giác tội phạm của trang thông tin điện tử Công an thành phố Thái Nguyên. Cơ quan CSĐT sẽ đảm bảo bí mật cho người cung cấp tin và có hình thức khen thưởng, động viên cho cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin để cơ quan điều tra bắt được các đối tượng truy nã.

 Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Nguyên ra các quyết định truy nã các đối tượng phạm tội bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT thông báo đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân ai phát hiện các đối tượng trên báo về cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Nguyên qua số điện thoại 02083 751 424 hoặc tố giác vào hòm thư tố giác tội phạm của trang thông tin điện tử Công an thành phố Thái Nguyên. Cơ quan CSĐT sẽ đảm bảo bí mật cho người cung cấp tin và có hình thức khen thưởng, động viên cho cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin để cơ quan điều tra bắt được các đối tượng truy nã.

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng   1999      Nam

- Hộ khẩu thường trú: xóm Bờ Đậu, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, Thái Nguyên

- Nơi ở trước khi trốn: xóm Bờ Đậu, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, Thái Nguyên

- Quốc tịch: Việt Nam        Dân tộc: Kinh

- Giấy CMND: 091973105 cấp ngày 20/8/2016

- Họ tên bố: Nguyễn Văn Tám                             - Họ tên mẹ: Bùi Thị Hồng

- Tội Danh: 136 “Cướp giật tài sản”

- Đơn vị ra quyết định: CQĐT - Công an TP Thái Nguyên

- Khi phát hiện báo cho Đội Cảnh sát Hình sự : 02083 751 424

2. Họ và tên: Nguyễn Việt Hoàng                1994                     Nam

- Hộ khẩu thường trú: TDP Cầu Sắt, phường Bách Quang, TP Sông Công, Thái Nguyên

- Nơi ở trước khi trốn: tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

- Quốc tịch: Việt Nam        Dân tộc: Kinh

- Giấy CMND:

- Họ tên bố: Nguyễn Anh Tuấn                           - Họ tên mẹ: Dương Thanh Huyền

- Tội Danh: 104 “Cố ý gây thương tích”

- Đơn vị ra quyết định: CQĐT - Công an TP Thái Nguyên

- Khi phát hiện báo cho Đội Cảnh sát Hình sự : 02083 751 424

3. Họ và tên: Trần Khánh Duy                  1995                          Nam

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 19, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên

- Nơi ở trước khi trốn: Tổ 19, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên

- Quốc tịch: Việt Nam        Dân tộc: Kinh

- Giấy CMND:

- Họ tên bố: Trần Văn Phúc                           - Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Toan

- Tội Danh: 133 “Cướp tài sản”

- Đơn vị ra quyết định: CQĐT - Công an TP Thái Nguyên

- Khi phát hiện báo cho Đội Cảnh sát Hình sự : 02083 751 424

4. Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền                  1979                          Nữ

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 14, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

- Nơi ở trước khi trốn: Tổ 14, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

- Quốc tịch: Việt Nam        Dân tộc: Kinh

- Giấy CMND:

- Họ tên bố: Nguyễn Xuân Độ                           - Họ tên mẹ: Trần Thị Hồng

- Tội Danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

- Đơn vị ra quyết định: CQĐT - Công an TP Thái Nguyên

- Khi phát hiện báo cho Đội Cảnh sát Hình sự : 02083 751 424

5. Họ và tên: Bùi Huy Đạo                  1980                          Nam

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 19, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

- Nơi ở trước khi trốn: Tổ 19, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

- Quốc tịch: Việt Nam        Dân tộc: Kinh

- Giấy CMND:

- Họ tên bố: Bùi Kim Đồng                           - Họ tên mẹ: Hoàng Thị Ngà

- Tội Danh: 104 “Cố ý gây thương tích”

- Đơn vị ra quyết định: CQĐT - Công an TP Thái Nguyên

- Khi phát hiện báo cho Đội Cảnh sát Hình sự : 02083 751 424

6. Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền                 1972                          Nữ

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 22, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên

- Nơi ở trước khi trốn: Tổ 22, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên

- Quốc tịch: Việt Nam        Dân tộc: Kinh

- Giấy CMND:

- Họ tên bố: Nguyễn Thanh Sơn                     - Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thúy

- Tội Danh: Mua bán trái phép chất ma túy

- Đơn vị ra quyết định: Công an TP Thái Nguyên

- Khi phát hiện báo cho Đội Cảnh sát Hình sự : 02083 751 424

7. Họ và tên: Vũ Tiến Hùng                 1965                          Nam

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 17, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên

- Nơi ở trước khi trốn: Tổ 17, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên

- Quốc tịch: Việt Nam               Dân tộc: Kinh

- Giấy CMND:

- Họ tên bố: Vũ Thượng Hãn                 - Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Xuân

- Tội Danh: Hành hạ con cái

- Đơn vị ra quyết định: Công an TP Thái Nguyên

- Khi phát hiện báo cho Đội Cảnh sát Hình sự : 02083 751 424

8. Họ và tên: Lê Văn Thiệp                 1978                         Nam

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 19, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên

- Nơi ở trước khi trốn: Tổ 19, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên

- Quốc tịch: Việt Nam               Dân tộc: Kinh

- Giấy CMND:

- Họ tên bố: Lê Văn Tân                 - Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Khuy

- Tội Danh: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

- Đơn vị ra quyết định: Công an TP Thái Nguyên

- Khi phát hiện báo cho Đội Cảnh sát Hình sự : 02083 751 424

9. Họ và tên: Lò Văn Kiến                 1987                         Nam

- Hộ khẩu thường trú: bản Nà Khoang, Mường Và, Sốp Cộp, Sơn La

- Nơi ở trước khi trốn: bản Nà Khoang, Mường Và, Sốp Cộp, Sơn La

- Quốc tịch: Việt Nam               Dân tộc: Lào

- Giấy CMND:

- Họ tên bố: Lò Văn Chuông                 - Họ tên mẹ: Lò Thị Chiến

- Tội Danh: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

- Đơn vị ra quyết định: Công an TP Thái Nguyên

- Khi phát hiện báo cho Đội Cảnh sát Hình sự : 02083 751 424

10. Họ và tên: Trần Anh Tiệp                 1990                         Nam

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 12, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên

- Nơi ở trước khi trốn: Tổ 12, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên

- Quốc tịch: Việt Nam               Dân tộc: Sán Dìu

- Giấy CMND:

- Họ tên bố: Trần Văn Sỹ                 - Họ tên mẹ: Trương Thị Hồ

- Tội Danh: Trộm cắp tài sản

- Đơn vị ra quyết định: Công an TP Thái Nguyên

- Khi phát hiện báo cho Đội Cảnh sát Hình sự : 02083 751 424

 

 

 

 

 

Hoài Thương
(Cảnh sát hình sự)