Đăng vào Thứ năm, ngày 14/09/2023 09:25
Công an thành phố Thái Nguyên thông tin về thủ tục, trình tự đăng ký tài khoản định danh điện tử
Trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử như thế nào?


Ngày 20/10/2022, Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử đã chính thức có hiệu lực thi hành.

* Về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam, Điều 14, Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định như sau:

1. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 qua ứng dụng VNelD đối với công dân đã có thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Bước 1: Công dân sử dụng thiết bị di động tải và cài đặt ứng dụng VNelD.

Bước 2: Công dân sử dụng ứng dụng VNelD để nhập thông tin về số định danh cá nhân và số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử; cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng VNelD; thu nhận ảnh chân dung bằng thiết bị di động và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNelD.

Bước 3: Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNelD hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

2. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2

a) Đối với công dân đã được cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử:

Bước 1: Công dân đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử.

Công dân xuất trình thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, cung cấp thông tin về số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của công dân đến làm thủ tục để xác thực với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử.

Bước 3: Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNelD hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

b) Cơ quan Công an tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cùng với thẻ căn cước công dân với trường hợp công dân chưa được cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử.

*  Về đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử, Điều 11, Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp tài khoản định danh điện tử. Đối với công dân là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Công Minh
(Công an thành phố Thái Nguyên, conganthanhphothainguyen.vn)