Đăng vào Chủ nhật, ngày 17/09/2023 22:35
Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Thái Nguyên tham gia hiến máu tình nguyện năm 2023
Ngày 12/9/2023, Công an thành phố Thái Nguyên đã tham gia cùng Công an tỉnh Thái Nguyên, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”.

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Thái Nguyên tham gia hiến máu tại chương trình.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ đã được Ban tổ chức thông tin về tình hình lượng máu và nhu cầu sử dụng máu tại các cơ sở y tế; tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ hiểu thêm về lợi ích và nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân; mục đích và điều kiện tham gia hiến máu. Qua phát động đã có trên 600 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Công an thành phố Thái Nguyên và Công an huyện Đồng Hỷ đăng ký tham gia hiến máu. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã thu được gần 300 đơn vị máu đảm bảo tiêu chuẩn.
Lượng máu và sản phẩm máu có chất lượng sẽ được Bệnh viện 19-8 Bộ Công an sử dụng phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh, góp phần vào công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thể hiện tinh thần nhân ái, nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng của cán bộ, chiến sĩ Công an./.
Công Minh
(Công an thành phố Thái Nguyên, conganthanhphothainguyen.vn)