Đăng vào Thứ sáu, ngày 15/09/2023 09:10
Phường Trưng Vương: Đẩy mạnh hiệu quả công tác kiểm tra nhân, hộ khẩu
Đẩy mạnh hiệu quả công tác kiểm tra nhân, hộ khẩu; đăng ký, quản lý cư trú là một trong những biện pháp quan trọng trong công tác công an để giúp cho lực lượng Công an cơ sở nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT.

Phường Trưng Vương là địa bàn nằm ở trung tâm thành phố Thái Nguyên, có nhiều cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh và thành phố; có nhiều doanh nghiệp, trường học, chợ trung tâm, khu vui chơi giải trí đóng trên địa bàn. Hàng năm có nhiều sự kiện về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn; có nhiều du khách quốc tế, trong nước và người dân về địa bàn tham gia các sự kiện hoạt động kinh doanh buôn bán, vui chơi giải trí..., do đó công tác quản lý nhân, hộ khẩu trên địa bàn phường gặp nhiều khó khăn.

Công an phường Trưng Vương tăng cường kiểm tra cư trú

Với tính chất, đặc điểm của địa bàn, trong những năm qua Công an phường Trưng Vương luôn làm tốt công tác tham mưu cho UBND phường tổ chức, triển khai, thực hiện và tuyên truyền các văn bản pháp luật về cư trú đến các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị và đặc biệt là quần chúng nhân dân. Công an phường thường xuyên phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, tổ dân phố trong công tác quản lý cư trú, nắm người, nắm hộ để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú và việc chấp hành các quy định về ANTT, tiếp nhận thông báo lưu trú, tạm trú, tạm vắng; hướng dẫn các thủ tục đăng ký cư trú và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình về cư trú.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác cư trú vẫn còn gặp nhiều khó khăn: lực lượng CSKV mỏng chưa thể bám nắm được hết địa bàn; CSKV cũng phải đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ khác song song với công tác kiểm tra nhân, hộ khẩu. Một số người dân chưa chấp hành các quy định về Luật Cư trú; công tác trao đổi thông tin giữa Công an các phường và các tổ dân phố chưa chặt chẽ; một số hộ dân có hộ khẩu tại phường nhưng không cư trú thực tế; số người tạm trú thường xuyên thay đổi chỗ ở không thông báo nên khó khăn trong việc quản lý và nắm bắt thông tin.

Công an phường Trưng Vương
(Công an thành phố Thái Nguyên, conganthanhphothainguyen.vn)