Đăng vào Thứ năm, ngày 14/09/2023 15:20
Hội nghị tập huấn, triển khai các Thông tư của Bộ Công an về công tác nghiệp vụ của Cảnh sát giao thông
Sáng ngày 13/9/2023, Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, quán triệt, triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Công an về công tác nghiệp vụ của Cảnh sát Giao thông quy định về công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông đường bộ.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Thượng tá Nguyễn Anh Đức, Phó Trưởng Công an thành phố Thái Nguyên quán triệt Điện số 76 ngày 31/8/2023 của Bộ trưởng BCA, Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 33/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 quy định công tác nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ; Thông tư số 35/2023/TT-BCA ngày 02/8/2023 quy định hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát đường thủy; Thông tư số 36/2023/TT-BCA ngày 02/8/2023 quy định quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy. Trang bị, sử dụng phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ; văn hóa ứng xử, điều lệnh Công an nhân dân; giải đáp khó khăn vướng mắc trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.


Đồng chí Thượng tá Nguyễn Anh Đức, Phó Trưởng Công an thành phố triển khai tại Hội nghị.

Thông qua việc quán triệt, triển khai các thông tư, giúp cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện đúng các quy định về công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.

Công Minh
(Công an thành phố Thái Nguyên, conganthanhphothainguyen.vn)