Đăng vào Thứ tư, ngày 24/05/2023 08:45
Thịnh Đán, Cao Ngạn, Túc Duyên hoàn thành cấp 100% căn cước công dân

Tổ công tác đến tận nhà dân cấp CCCD cho người già yếu trên địa bàn phường Thịnh Đán.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên về việc mở “chiến dịch” cao điểm cấp CCCD, Công an thành phố Thái Nguyên đã huy động tối đa phương tiện, thiết bị máy móc, cán bộ, chiến sĩ xuống từng xã, phường, các thôn, xóm, tổ dân phố, để thu nhận hồ sơ CCCD và tạo lập tài khoản định danh điện tử cho công dân; tiến hành rà soát, lập danh sách toàn bộ công dân chưa được cấp CCCD, nắm rõ nhân thân, hoàn cảnh, tình trạng sức khỏe cụ thể để có phương pháp, cách thức thu nhận hồ sơ hiệu quả; ưu tiên các gia đình chính sách, người già neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật không có khả năng đi lại.

Tổ chức cấp CCCD tại Công an phường Thịnh Đán.

Đến nay, thành phố Thái Nguyên đã có 03 đơn vị gồm phường Thịnh Đán, Túc Duyên và xã Cao Ngạn đã hoàn thành việc cấp 100% căn cước công dân cho người dân trên địa bàn.

Để thực hiện mục tiêu “về đích sớm”, Công an thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Công an các phường, xã tiếp tục rà soát tất cả các nội dung, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác cấp CCCD kèm tài khoản định danh điện tử; tăng cường lực lượng tổ chức cấp căn cước công dân cho toàn bộ công dân đến tuổi chưa được cấp CCCD gắn chíp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác cấp căn cước công dân gắn chíp đến toàn thể người dân biết, thực hiện.

Công Minh
(Công an thành phố Thái Nguyên, conganthanhphothainguyen.vn)