Đăng vào Chủ nhật, ngày 21/05/2023 19:24
TÔN VINH, BIỂU DƯƠNG 14 MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và 54 năm toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện Di chúc của Người, nhằm tôn vinh những cách làm hay, những mô hình hoạt động hiệu quả, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tạo sức lan toả sâu rộng trong cộng đồng. Ngày 19/5/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2023.

Tại hội nghị, Hội LHPN thành phố đã tôn vinh, biểu dương 14 mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hình ảnh: Các cá nhân được biểu dương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên vinh dự có đồng chí Kiều Thị Hồng Nhung - Hội viên chi hội 2- Phó đội trưởng Đội Chính trị hậu cần được biểu dương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là kết quả xứng đáng với những nỗ lực và thành tích của đồng chí trong việc thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bích Thái
(Công an thành phố Thái Nguyên, conganthanhphothainguyen.vn)