Đăng vào Thứ sáu, ngày 13/05/2022 21:36
Phường Chùa Hang tổ chức thành công đại hội Hội Cựu Chiến Binh nhiệm kỳ 2022 - 2027
Sáng ngày 12/5/2022 Hội CCB phường Chùa Hang đã tổ chức đã long trọng đại hội Hội CCB lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đ/c Bùi Ngọc Dinh – Chủ tịch Hội CCB thành phố Thái Nguyên. Đ/c Hoàng Thị Thanh Hương – Bí thư Đảng ủy, cùng 70 đại biểu của 11 chi hội CCB phường Chùa Hang.


Đại hội đã tiến hành thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022 -2027; báo cáo kiểm điểm của BCH hội nhiệm kỳ 2017 – 2022. Bầu Ban chấp hành hội khóa IX nhiệm kỳ 2022 – 2027; Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UB kiểm tra, đại biểu đi dự Đại hội đại biểu cấp trên.


Đại hội diễn ra trong bầu không khí dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trang trọng. Kết quả Đại biểu biểu quyết nhất trí tuyệt đối thông qua các văn kiện Đại hội, Nghị quyết Đại hội và Bầu Bầu Ban chấp hành hội; Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UB kiểm tra, đại biểu đi dự Đại hội đại biểu cấp trên. Đại hội tín nhiệm bầu đ/c Lê Kiếm Hiệp, đảm nhiệm chức danh chủ tịch Hội; Đ/c Nguyễn Quý Thùy, đảm nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội CCB phường Chùa Hang nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Công an phường Chùa Hang
(Công an thành phố Thái Nguyên, conganthanhphothainguyen.vn)