Đăng vào Thứ bảy, ngày 07/03/2020
Thông báo nghỉ tiếp công dân sáng ngày 09/3/2020

THÔNG BÁO

Công an thành phố Thái Nguyên nghỉ tiếp dân trong công tác quản lý cư trú và cấp CMND vào sáng thứ 2 ngày 09/3/2020, buổi chiều làm việc bình thường.

Công an thành phố thông báo để nhân dân biết tiện liên hệ công tác.

Công Minh
(Công an thành phố Thái Nguyên)