Đăng vào Thứ sáu, ngày 13/05/2022 21:49
Túc Duyên: Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân
Nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022. Ngày 7/5/2022, Công an phường Túc Duyên đã phối hợp cùng Đoàn thanh niên phường triển khai hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân” tại Bộ phận tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính của đơn vị.

Phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân.

Ngày thứ 7 hàng tuần trong Tháng Thanh niên năm 2022, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an phường Túc Duyên nói riêng và của đoàn viên, thanh niên phường Túc Duyên trong công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trẻ và phong trào “Tuổi trẻ chung tay cải cách hành chính”. 
Công Minh
(Công an thành phố Thái Nguyên, conganthanhphothainguyen.vn)